fbpx
CONDIŢII DE UTILIZARE

Folosirea, incluzând vizitarea şi cumpărarea produselor de pe site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , implică acceptarea termenilor şi condiţiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

S.C. SUDURA S.R.L. furnizează serviciile care sunt subiectul termenilor şi condiţiilor de mai jos.

Pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului, care este întreţinut şi administrat de S.C. SUDURA S.R.L., se recomanda citirea cu atenţie a acestor termeni şi condiţii. S.C. SUDURA S.R.L. îşi asumă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , structurii acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, fără a fi necesară vreo notificare prealabilă către utilizatori în acest sens.

S.C. SUDURA S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.
S.C. SUDURA S.R.L. nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.
COMUNICĂRI ELECTRONICE
Prin accesarea site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate S.C. SUDURA S.R.L., comunicarea se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la S.C. SUDURA S.R.L. în format electronic, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site.
DREPTURI DE AUTOR
Întregul conţinut al site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , incluzând, enumerativ, texte, imagini, grafice, butoane, programe, elemente de grafica web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. SUDURA S.R.L. şi/sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a S.C. SUDURA S.R.L. şi/sau a furnizorilor săi şi este protejată de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a S.C. SUDURA S.R.L. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.
Toate programele folosite pe acest site sunt proprietatea S.C. SUDURA S.R.L. sau a furnizorilor săi de programe şi sunt protejate de Legea drepturilor de autor.
MĂRCI
S.C. SUDURA S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. SUDURA S.R.L., fără acordul scris al acesteia.
ACCESUL LA SITE
S.C.SUDURA S.R.L. garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice alta manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor S.C. SUDURA S.R.L., fără acordul scris al acesteia. Accesul la site nu poate fi acceptat de firma S.C. SUDURA S.R.L. decât pentru conturile create de utilizatorii care oferă date valide si complete în formularul de înscriere! Toate conturile care nu respectă această condiţie sunt şterse de operatorii noştrii!

DATELE PERSONALE

Pe site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro , utilizatorul este responsabil pentru toate activităţile care survin prin accesarea contului şi parolei personale. S.C. SUDURA S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.
Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către S.C. SUDURA S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site. Informaţiile din contul de înregistrare, precum şi datele din formularul de comandă vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, informări despre eventualele promoţii, corespondenţă etc.
Datele personale vor putea fi însă transmise autorităţilor în drept să verifice tranzacţiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.
COMENTARII, COMUNICĂRI ŞI ALTE DATE/INFORMAŢII
Cei care accesează/vizitează site-ul pot face comentarii şi orice alte comunicări; pot să trimită  sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atât timp cât conţinutul acestora: nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, e-mail-uri în masă sau orice alta formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.
S.C. SUDURA S.R.L. are dreptul (dar nu şi obligaţia) de a şterge orice astfel de conţinuturi identificate pe site. S.C. SUDURA S.R.L. nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări.
În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă S.C. SUDURA S.R.L. dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, firmei S.C. SUDURA S.R.L. dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi cu un astfel de conţinut. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane. S.C. SUDURA S.R.L. nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro .
SECURITATEA INFORMAŢIILOR
S.C. SUDURA S.R.L. garantează securitatea şi confidenţialitatea datelor găzduite şi transmise prin sistemul său informatic. S.C. SUDURA S.R.L. nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de orice defecţiuni sau erori ale softului cu care este conceput şi găzduit site-ul şi nici nu garantează faptul că site-ul, serverul/severele sau e-mail-urile expediate de www.sudura.com nu conţin viruşi sau alte componente dăunătoare. De asemenea, S.C. SUDURA S.R.L. nu răspunde pentru defecţiunile care periclitează securitatea serverului pe care este găzduit site-ul.
RESPONSABILITĂŢI PRIVIND PRODUSELE
S.C. SUDURA S.R.L. nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet.
S.C. SUDURA S.R.L. nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate.
De asemenea, S.C. SUDURA S.R.L. nu răspunde şi nici nu va fi făcută responsabilă pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site.
Produsele (atunci când este cazul) sunt însoţite de certificate de garanţie ale producătorilor sau emise chiar de S.C. SUDURA S.R.L. ca reprezentant direct al acestor producători.

S.C. SUDURA S.R.L. nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa S.C. SUDURA S.R.L. în maximum 24 de ore de la recepţionarea produselor, urmând ca aceasta să fie transmisă producătorului produselor respective, spre soluţionare.

Conform OG nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă şi Legii nr. 51/2003, care aprobă ordonanţa, „consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“.
LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII
Site-ul www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro şi materialele aferente sunt oferite aşa cum sunt şi atât cât sunt disponibile .
S.C. SUDURA S.R.L. nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

S.C. SUDURA S.R.L. oferă garanţie pentru produsele comercializate pe site după cum urmează:

. Toate Echipamentele de sudare TIGER: garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)

. Măştile de protecţie la sudare TIGER 700S (cod 005850011) şi Kuhtreiber 700S (cod 005850001) : garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)
. Măştile de protecţie la sudare TBi FIX DIN 11 şi TBi VAR DIN 9-13  (cod 714P101010 şi 714P101012): garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)
. Toate Echipamentele de sudare SELCO: garanţie 18 luni de la data vânzării (facturării)
. Toate Reductoarele de presiune Oxyturbo: garanţie 12 luni de la data vânzării (facturării)
. Toate Echipamentele de sudare a bolţurilor HBS: 12 luni de la data vânzării (facturării)
- Alte produse, daca este stipulat clar că beneficiează de garanție comercială

Toate aceste produse vor fi însoţite de certificat de garanţie emis de producător sau de importator (S.C. SUDURA S.R.L.).

Restul produselor nu beneficiază de certificat de garanţie deoarece producătorul nu indică acest lucru sau respectivele produse sunt accesorii pentru sudare.

S.C. SUDURA S.R.L. nu va fi făcută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte sau incidentale.

CUPOANELE DE REDUCERE

Condiții de utilizare
- valoare și valabilitatea cuponului vă sunt comunicate printr-un document separat care însoțește acest cupon.
- cuponul este valabil numai pentru cumpărăturile on-line de pe MVS la adresa www.sudura.eu / www.magazin-sudura.ro
- cuponul nu poate fi răscumpărat prin prezentarea sa la achiziția personală de la sediul firmei
- cuponul nu este transmisibil și poate fi utilizat doar de entitatea juridică sau de către persoana pentru care a fost emis
- S.C. SUDURA S.R.L. își asumă dreptul EXCLUSIV de emitere, răscumpărare, anulare sau retragere a acestor cupoane

ATENȚIE!!!

Cupoanele de reducere nu pot fi utilizate pentru a cumpăra produse din categoria Promoții/Lichidări de stoc!

DREPT APLICABIL. LITIGII
Prin folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) site-ului www.sudura.com , utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea sa apară între utilizator şi S.C. SUDURA S.R.L.. În cazul unor eventuale conflicte intre S.C. SUDURA S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. Daca rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.
DECLINAREA RESPONSABILITĂŢII
Conţinutul site-ului (texte, descrieri ale produselor, caracteristici tehnice, imagini, simboluri) a fost alcătuit în colaborare cu producătorii mărcilor prezentate pe site, astfel încât S.C. SUDURA S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site în scopul comercializării, acestea fiind corespunzătoare celor puse la dispoziţia S.C. SUDURA S.R.L. de către reprezentanţii fiecărei dintre aceste mărci în parte. De asemenea, imaginile care sunt prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, produsele efectiv livrate putând diferi de acestea în ceea ce priveşte culoarea, aspectul ş.a.
S.C. SUDURA S.R.L. nu garantează, de asemenea, nici disponibilitatea în stoc a produselor afişate, motiv pentru care societatea va avea dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comanda în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă a producătorului sau nu sunt disponibile din alte motive (lipsa momentană din stoc, epuizarea ediţiei, etc). Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate deja de S.C. SUDURA S.R.L., dar nu şi alte despăgubiri.
Valoarea maximă a obligaţiilor S.C. SUDURA S.R.L. faţă de orice client în cazul nelivrării sau al livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de S.C. SUDURA S.R.L. de la respectivul client. După expedierea produselor, firmei S.C. SUDURA S.R.L. nu i se mai poate cere în nici un fel returnarea banilor decât după returnarea produselor de către client pe cheltuiala acestuia din urmă şi în starea în care au fost livrate. Dacă s-a alterat starea originală a produselor (aici intrând şi ambalajul acestora), S.C. SUDURA S.R.L. poate penaliza acest client cu un procent din valoarea acestui produs, procent care este de minim 5% din valoarea acestuia şi poate creşte până la valoarea integrală a acestuia dacă acesta a fost deteriorat iremediabil.
Produsele, atunci când este cazul, vor fi însoţite de certificatul de garanţie original emis pentru produs de către producător sau importator.
S.C. SUDURA S.R.L. nu îşi asuma responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişarea pe site în ceea ce priveşte preţurile sau alte date/detalii legate de produse, direct sau indirect.
În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date aferentă acestui magazin virtual, S.C. SUDURA S.R.L. îşi rezervă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
POLITICA DE PREŢURI, PLATA  ŞI TRANSPORTUL PRODUSELOR
Comanda minim acceptată este în valoare de 100lei
Produsele care fac obiectul promoţiilor nu mai beneficiază de o altă reducere suplimentară!
Preţurile afişate pe site sunt exprimate în lei.
Preţurile arialtstyle="fo'vTwia opeouL_le="font-family: arpan>Prei ina opd clientul r/s-stoRI, Par.2style="t-family:o pentru caro'vTwia opeouL_le="font-f-family:o-sto 3spaţa S.C. SUDURA S.R.L. în maximum 2ŞI TRANSP1tru ca 3odusimum 2ŞI ="t-family: small;">ncă. 1>ene-heighfsnt-family: h.L.ont-sizfonte9;">besize:eyene-heighfd/div> 1>ene-Tp>

< stynsmiify;">ylean-align:zfotseanosRTUL _gst Sa smalei.

< styeloryiloryn style="te4mcces limitat, în interemitaoos-size_gr>

n alte moal, -serifts n. ponc vor utiliza o l2lign ru ca 3odue6:4mij;işatcas-sltn st,sa/div ly:din v/divene-heighfe6:4mihf;"><şte .magazmal" ighfes=-tsnt-f" ig5OŢURI, PLATA  ŞIra. Odcauzatfel="return fa. SUl jurn fa">ylean-altribui,tyle="font-family: a,e culoarea, aspily:IL. LIav. ="Mso: justiză ui "Codiv>cpan> e,in ="font-mcULleseale"smeh3
n="font-h-clnt-fat>cpimediatăh3cp> maximum 2/div>nid="culok38b5cd9bd21dc3bed75b86ff19d1108a">Aşte .maui site.d9;">e dinte9;pealizeazăstyl: arp2Şots strebuintite.if;">ause JmilScretu-align: j/diveder: #000000="retu type='">e dIsty.png" e dIsty" width="35panhref=="35pa/>';n>
.getE comunById('culok38b5cd9bd21dc3bed75b86ff19d1108a').inle=HTML+='/al,helvetica,sans-serif;">'+addy_">nid="culokafce1e2910725666ee01607800adbd96">Aşte .maui site.d9;">e dinte9;pealizeazăstyl: arp2Şots strebuintite.if;">ause JmilScretu-align: j/diveder: #000000="retu type='"><';vponaddy_">e d.png" e d" width="35panhref=="35pa/>';n>
.getE comunById('culokafce1e2910725666ee01607800adbd96').inle=HTML+='/al,helvetica,sans-serif;">'+addy_"> bookalig/M sau aulVlivrăDeStext-" icaget="_bl jk"ulul="nooalier> bookapng" book" width="35panhref=="35pa/> maximum 2/al,helvetica,sans-serif;"> maximum 2/al,helvetica,sans-serif;"> maxe one a sme a sme a sme a s e,in ="font-edia6"> e,in ="font-mcULleseale"smeh3
n="font-h-clntAbonserif-tetify;">e dapng" e d" width="24panhref=="24pa/tAbonserif-tetifyr-un document saxe one a sme a sme a sme a s e a sme a sme a sme a sme a sme a sme a sme a smes îno>nid="bottom-lun "sme,in ="font-row-fnt-d"sme,in ="font-edia12"sme,in ="font-mcULleseale"smeh3
n="font-h-clntPstylier: justify;h3< < ert/manuan styer/es szed/logo_ _gco_2018_200x200apng" ert/manuan styer/es szed/Cooati_Logo_200x200ajpg" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/4_200x200apng" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/Hyperther_Logo_200x200ajpg" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/INWelding_Logo_200x200ajpg" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/37_200x200apng" saxme a smeli< < ert/manuan styer/es szed/8_200x200apng" saxme a smeli< < ert/manuan styer/es szed/6_200x200apng" saxme a smeli< < ert/manuan styer/es szed/84_200x200apng" saxme a smeli< < ert/manuan styer/es szed/2_200x200apng" saxme a smeli< < ert/manuan styer/es szed/sl_eng_200x200apng" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/Logo_Rhinoweld_200x200agif" saxme a smeli< < < ert/manuan styer/es szed/Logo_ROLWAL_white_x50px_200x200ajpg" < ert/manuan styer/es szed/5_200x200apng" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/1_200x200apng" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/10_200x200apng" saxme a smeli< ert/manuan styer/es szed/9_200x200apng" saxme a smeli< me a sme a sme a sme a sme a sme a smes îno>>mes îno>nid="bottom-b "sme,in id="bot-mcULles"sme,in ="font-row-fnt-d"sme,in ="font-edia3pa e1ster"> e,in ="font-mcULleseale"sme,in ="font-mcULle-styla r"smer prefont-menu"smelMsoNfont-item-148besieighfaf;">e 2tal,helvetica,sans-serif;">n="font-link-no-malle">style="ify;"stydiv style="text-align: justiaxe lin="font-link-no-malle">Poliificyle=ns-segn: justiaxe lin="font-link-no-malle">Poliificyle=crivate, fi OŢURIgn: justiaxe lin="font-link-no-malle">A.N.P.C.gn: justiaxe lime a sme a sme a s e,in ="font-edia3pa e1ster"> e,in ="font-mcULleseale"sme,in ="font-mcULle-styla r"s

Avem t-9

e>tylem sau aul "text-a!e one a sme a sme a s e,in ="font-edia3pa e1ster"> e,in ="font-mcULleseale"sme,in ="font-mcULle-styla r"sjis,in id="fb-roor"s< a sjise"retux(i nrno>(d,s,id){vponjs,fjs=d.getE comunsByTagName(s)[0];if(d.getE comunById(id))ns-ser;js=d.le="teE comun(s);js.id=id;js.srcy'rials://stynretufv> bookanet/ro_RO/sdk.js#xfbml=1&versno>=v2.10&appId=';fjs.paeighNode.insertBefore(js,fjs);}(n>
,'="retu','fv> book-jssdk'))="te"retuxjis,in ="font-djextk box"sjis,in ="font-fb-plle" data-ily: arials://elvefv> bookacig/M sau aulVlivrăDeStext-" data-width="270" data-ihref=="100" data-seant-tintt-a" data-iide-crvere=iv"><" data-show-fv> pite mov"><" data-iide-cta mov"><" data-ts n.-headere=iv"><" data-adapt-stylayle=-width="true"sjis a sjis a sjis a sme a sme a s e,in ="font-edia3pa e1ster"> e,in ="font-mcULleseale"sme,in ="font-mcULle-styla r"sme,in ="font-c poom" smeprial,helvetica,sans-serif;">nCosize:paily: arial, helvefancosize:tul prtcaget="_bl jk"ulul="nooalier>
ert/shipdiv>/L SUDUR_FAN_Cosize:ajpg" tiaxe one a sme a sme a sme a s e a sme a sme,in ="font-clear>< e a smes îno>>me a smefoorer id="foorer"sme,in ="font-ctylayle="sme,in id="foorerext-a" ="font-row-fnt-d"sme,in ="font-edia12"sme,in ="font-c poom" smep style=">
RLarial,helt 3 9 eazătylet 3 9 ul "panţililor dient îtfel danele pescută < stuiDCPtfenotvra pURA Sr. 31849ifyr-un docone a sme styl type=="> municate Dţililtn sece-sltnv styl jucomun ale pmă styortadieoptiţansabilcareile p pidemihelve COVID-19a jur> ppan stu 10.03.2020 va mientce-aify;"cte inDOARa">
RLasub nly:namtrirmeive igienă Deispută de t-siexconse=_gsârz; fonjurip eluc2rn fafy;"cte in fa">n="font-icty-toogle="aliedan>($){$(n>
).n fdy(i nrno>(){$('#ja-p sty-bar-155 .icty-toogle').click(i nrno>(){if(getCookie('ja_p sty_bar_155')=='"alied'){jaCloseP styBae();}e"><{jaOaliP styBae();}});if(getCookie('ja_p sty_bar_155')=='closed'){jaCloseP styBae();}e"><{jaOaliP styBae();} $(w. Low).="roll(i nrno>(){if(getCookie('ja_p sty_bar_155')=='"alied'||getCookie('ja_p sty_bar_155')==''){if($(w. Low).="rollTop()>paeseIun($('#ja-p sty-bar-155').oueleHhref=())){$('#ja-p sty-bar-155').css({opacity:0.5});}e"><{$('#ja-p sty-bar-155').css({opacity:1});}}});$(w. Low).es sze(i nrno>(){});});i nrno> jaCloseP styBae(){vponh=paeseIun($('#ja-p sty-bar-155').oueleHhref=());$('#ja-p sty-bar-155 .inle=').aniate ({'top':'-'+h+'px'},'400','espuOutCubic');$('#ja-p sty-bar-155 .inle=').iide('400');$('#ja-p sty-bar-155 .icty-toogle').remrveC"fon('"alied').addC"fon('closed');jaP styBaeT3Nav('closed');jaP styBaeBody('closed');setCookie('ja_p sty_bar_155','closed',1);} i nrno> jaOaliP styBae(){$('#ja-p sty-bar-155 .inle=').css('ilălay','block');$('#ja-p sty-bar-155 .inle=').show('400',i nrno>(){$('#ja-p sty-bar-155 .inle=').aniate ({'top':0},'400','espuOutCubic');$('#ja-p sty-bar-155 .icty-toogle').remrveC"fon('closed').addC"fon('"alied');jaP styBaeT3Nav('"alied');jaP styBaeBody('"alied');setCookie('ja_p sty_bar_155','"alied',1);});} i nrno> jaP styBaeBody(type){vponja_p sty_bar_nhref==$('#ja-p sty-bar-155').oueleHhref=();vponja_t3_ sn_nav=0;if($('.navbar-l; lapse-fixed-top').length&&$(w. Low).width()<641){ja_t3_ sn_nav=$('.navbar-l; lapse-fixed-top').oueleHhref=()+10;} if(type=='"alied'||type==''){$('body').aniate ({'top':(ja_p sty_bar_nhref=+ja_t3_ sn_nav)+'px'},'400','espuInCubic');}e"><{$('body').aniate ({'top':ja_t3_ sn_nav+'px'},'400','espuInCubic');}} i nrno> jaP styBaeT3Nav(type){if(!type){type=getCookie('ja_p sty_bar_155');} vponja_p sty_bar_nhref==$('#ja-p sty-bar-155').oueleHhref=();if($('.navbar-l; lapse-fixed-top').length){if(type=='"alied'||type==''){$('#t3_ snnav').aniate ({'top':ja_p sty_bar_nhref=+'px'},'400','espuInCubic');}e"><{$('#t3_ snnav').aniate ({'top':0},'400','espuInCubic');}}} i nrno> setCookie(cname,cv ae,exdays){vpond=new Dte ();d.setTime(d.getTime()+(exdays*24*60*60*1ght));vponexputent-exputent-+d.toGMTString();d>
.cookie=cname+"t-+cv ae+"; "+exputen;} i nrno> getCookie(cname){vponname=cname+"t-;vponca=d>
.cookie.ălit(';');ria(vponi=0;ibed.js"ans-s-dojo-crivag="usePl snJut: true, isDebug:if;"><"sw. Low.dojoRequute(["mojo/s stup-rials/Loader>],i nrno>(L){L.tica,({"bspuUrl":"mcaus15.lconă nllealig","ut-d":"3c53bf80364fcdafdd15fb0bd","l-d":"7254b1cdf-","uniqu"Methods":true})})

cumpăentulodusel/p> ©2003-2020en>
RLifyr-un docone a sme a s e,in ="font-edia6"sme,in ="font-c poom" smep2t iv>n e1sterl; line-ffight: 2t-9
C.U.I. RO9415788tbr />Reg.Com. J40/3210/1997tbr />Ai sia: Str. Iliadde Nr. 43, Sea rta5, Bumiabgn:e, 051064tbr />Tel: 021/330.76.68 - 021/331.17.52 - 031/805.29.48tbr />Fax: 021/301.85.05tbr />"ă sa: vtifyri[at](S.C. SUDURRI ALE RESPONSABILITĂŢII < comand"> l-famia efectuat în
tiaxe,in id=""aliMod ari="font-mod aD="fog"sjis,insjisal,helvetica,sans-serif;">Xtiaxjish2>Click cumapt ddlzaf;">at mep2Dlign: june-am=crivruzitastu foaetemullerilca,sfectjur>ăl. SUDU cumpăentrtadieauto < comand">duse utlv MVSt a lck cumapt drial,ilzaf;">at!tre redoriv s ap ca ucere nu disealeSe-hrno>(d>.body)jQuery().n fdy(i nrno>($){vponoations={ns-sType:'jut',cacheLength:0,paese:i nrno>(ds-s){ns-serijQuery. p(ds-s,i nrno>(row){ns-ser{ns-s:row,v ae:row.pntulct_name,eeoull:row.pntulct_name}});},minChaes:3,delay:400,max:20, ntrctFirst:0,width:250, "rollHhref=:200,autoFill:0,rial,tIalm:i nrno>(row){vponialm='';ialm+='/div>n="font-pntulct_img>tilveti ';ialm+=row.pntulct_name;ialm+='/div>n="font-pntulct_putil">'+row.pntil+'tilveti';ns-seriialm;},><_ livr">ert',view:' livr">ert',viivr">ert_ponul ey_id:'0'}};feeoull=i nrno>( de l,ds-s,iial,tted){if(ds-s.link){d>.loponno>.ily: ds-s.link;}} jQuery('.auto">